اخبار تعاونی

اطلاعیه شماره 10 سی ام مهر 1401

اطلاعیه شماره ۱۰ بسمه تعالی به استحضار می رساند به موازات پیگیری خاتمه قرارداد شرکت پردیس و عودت زمین به تعاونی مسکن، آگهی شناسایی سازندگان ذیصلاح منتشر گردید و پس از ارزیابی اولیه، تعداد ۸ سازنده تایید شدند که از این تعداد پس از ارائه پیشنهادات فنی و مالی جهت…

اطلاعیه شماره 9 سی ام مهر 1401 عودت زمین از پردیس

اطلاعیه شماره ۹ بسمه تعالی ضمن تشکر از همراهی اعضاء محترم تعاونی دردشت به استحضار می رساند پیرو صورتجلسات قبلی با شرکت پردیس گزارش کارشناسان دادگستری در مورخ چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ توسط مدیر عامل محترم اخذ گردید. در این راستا طی صورتجلسه مشترک مورخ امروز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ در…

اطلاعیه شماره 7 شانزدهم شهریور 1401

اطلاعیه شماره ۷ بسمه تعالی به استحضار اعضای محترم پروژه دردشت میرساند، علاوه بر مذاکرات انجام شده با سازندگان صاحب نام جهت اجرای پروژه، بمنظور استفاده از تمام ظرفیت های موجود و توانمندی سازندگان بطور یکسان، آگهی فوق در روزنامه کثیر الانتشار چاپ خواهد شد. مراتب جهت اطلاع و بهره…

اطلاعیه شماره 6

اطلاعیه شماره ۶ بسمه تعالی به اطلاع اعضای محترم تعاونی مسکن می رساند در راستای خاتمه قرارداد و تسریع در عودت زمین به تعاونی، جلسه ای با حضور عوامل پردیس و هیئت کارشناسی منتخب برگزار و مسائل و نیازهای کارشناسان در جهت حل اختلاف نظر فیمابین با شرکت پردیس مبنی…

اطلاعیه شماره 6 دوم تیر 1401

اطلاعیه شماره۵ بسمه تعالی به اطلاع اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 می رساند: پیرو اطلاعیه قبلی , به دنبال اعلام برنامه زمان بندی اجرای پروژه توسط شرکت پردیس , مشخص گردید که شرکت مذکور اجرای پروژه را برای مدت زمان 72 ماه برنامه ریزی کرده و شروع کار را…

اطلاعیه شماره 4 نهم خرداد1401

اطلاعیه شماره ۴ بسمه تعالی به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند پیرو توافقات و صورتجلسه مورخ 26/02/1401 در دفتر هولدینگ گروه سرمایه گذاری مسکن، شرکت پردیس در مورخ 17/02/1401 کار اجرایی را با دو اکیپ آرماتوربند شامل حدود 24 نفر نیرو و چند اکیپ کارگر ساده شامل حدود 50…

اطلاعیه شماره 2 بیستم اردیبهشت 1401

بنام خدا اطلاعیه شماره ۲ سلام وارادت خدمت اعضای محترم. پیرو صورت جلسه تنظیم شده در روز تجمع و در دفتر بانک مسکن پیمانکار از چند روز پیش کار اجرایی را در یک بلوک شروع کرده و در حال حاضر مشغول اجرای آرماتور بندی فونداسیون میباشد.ولی شروع کار به این…

گزارش پیگیری شروع کار اجرایی

با سلام به اطلاع اعضای محترم پروژه دردشت می رساند پس از ابلاغ پروانه تغییر نقشه به شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس،  شرکت مذکور بدون توجه به نقش نمایندگان خود در فرایند طراحی، ادعاهایی در خصوص ایراد نقشه ها داشت که پس از برگزاری جلسات مشترک، بسیاری از ایرادهای ادعایی…