اخبار تعاونی

گزارش پیگیری شروع کار اجرایی

با سلام به اطلاع اعضای محترم پروژه دردشت می رساند پس از ابلاغ پروانه تغییر نقشه به شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس،  شرکت مذکور بدون توجه به نقش نمایندگان خود در فرایند طراحی، ادعاهایی در خصوص ایراد نقشه ها داشت که پس از برگزاری جلسات مشترک، بسیاری از ایرادهای ادعایی…

صدور پروانه تغییر نقشه پروژه دردشت

اعضای محترم پروژه دردشت احتراما” همانطور که مستحضر هستید در اواسط سال ۱۳۹۷ پروژه تعاونی مسکن با ۹۴ هزار متر مربع  تراکم تثبیت شده در بخش مسکونی به هیئت مدیره فعلی تحویل گردید و با توجه به قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از نگرانی های اعضای تعاونی عدم تامین متراژ…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

 شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 434181  طبق آگهی روزنامه قدس مورخه 1399/06/29 در نظر دارد با رعایت پروتکل های بهداشتی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول خود را راس ساعت 14 تا 17 روز یکشنبه…

طراحی پروژه

احتراماً پیرو درخواست مکرر اعضای محترم تعاونی، به اطلاع می رساند نقشه های پروژه دردشت با لحاظ افزایش متراژ در جلسه کمیسیون معاملات روز چهارشنبه 99/03/07 توسط مشاور طرح ارائه گردید و پس از بررسی توسط اعضای کمیسیون معاملات، مقرر گردید اصلاحات جزیی مورد درخواست تعاونی انجام و طرح اصلاحی…

اطلاعیه 98/20 ابلاغ رسمی قرارداد پروژه دردشت

اعضای محترم پروژه درشت با سلام و احترام پیرو قرارداد مشارکت با شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس، در روز یکشنبه مورخ 98/12/18 جلسه ای با نمایندگان شرکت مذکور تشکیل، پس از بررسی ابهامات قرارداد، توافقات لازم صورت پذیرفته و قرارداد جهت شروع عملیات ساختمانی به سازنده ابلاغ گردید. شایان ذکر…

اطلاعیه 98/15 صدور پروانه

اعضاي محترم پروژه دردشت با سلام و احترام پيرو قرارداد مشاركت با شركت سرمايه گذاري مسكن مقرر گرديد هيات مديره در خصوص طراحي و اخذ پروانه ساخت با رويكرد رفع كسري متراژ و ساير مشكلات موجود در طرح قبلي اقدام نمايد. در تاريخ 97/06/12 قرارداد طراحي منعقد، و پس از…

ابلاغ قرارداد مشاور

با سلام به اطلاع اعضای محترم تعاونی می رساند، با اتمام عملیات نقشه برداری و ارائه گزارش و نقشه های توپوگرافی، قرارداد مشاور طراحی نیز منعقد و در تاریخ 97/06/14 جهت شروع فرآیند طراحی ابلاغ گردید.