اخبار تعاونی

اطلاعیه شماره ۷۲

بسمه تعالی بدینوسیله آگهی برگزاری دو مورد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول ، جهت استحضار و شرکت در مجامع مذکور به پیوست ارسال می گردد. با احترام – تیم هیئت مدیره

اطلاعیه شماره ۷۱

بسمه تعالی به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن می رساند، دو قطعه زمین منتقل نشده به تعاونی از طرف هولدینگ، طی مذاکرات انجام شده با مالکین امروز مورخ ۱۳ دیماه ۱۴۰۲ در دفتر خانه بنام تعاونی مسکن منتقل گردید. لازم به ذکر است با عنایت به تعهدات قراردادی و به…

اطلاعیه شماره ۷۰

بسمه تعالی با عنایت به سوالات متعدد برخی اعضای محترم، بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ ۱- امروز مورخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ فیش عوارض مازاد تراکم از طرف بانک شهر با شهرداری تهران تسویه شد و اداره درآمد منطقه ۸ پیگیر انجام کارهای اداری لازم برای نشستن آن در حساب منطقه…

اطلاعیه شماره ۶۹

بسمه تعالی به استحضار اعضاء محترم تعاونی می رساند هیات مدیره ی تعاونی حسب وظایف مقرر در ماده 46 اساسنامه و به محض تدقیق مفروضات ذکر شده در این ماده از اساسنامه ( نهایی شدن نقشه های فاز ۲ و صدور پروانه ) سریعا نسبت به اعطای قرارداد به عضو…

اطلاعیه شماره ۶۸

به استحضار اعضا محترم تعاونی میرساند پیرو سوالات مکرر مطروحه، همان طور که پیش تر نیز اطلاع رسانی گردیده بود مبلغ فرم اعلام عوارض علی الحساب کارسازی شده است و شرکت توسعه آکام فولاد بخشی از فیش را نقدا و بخشی دیگر را با ملک متعلق به خود و بدون…

اطلاعیه شماره ۶۷

بسمه تعالی به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند مطابق تصاویر پیوست که بخشی از صفحات سه و چهار رای کمیسیون ماده پنج به تاریخ ۲۲ خرداد می باشد موضوع تامین سرانه آموزشی و … مطابق با قوانین جاری و ملی شرط شده است و موضوع جدیدا حادث‌ نشده است.…

اطلاعیه شماره ۶۶

بسمه تعالی به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن می رساند، کلیه مطالبات فیمابین تعاونی و شریک قبلی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس طی صورتجلسه تسویه حساب امشب مورخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ با مبادله چک های مربوطه تسویه حساب گردید. با احترام – تیم هیئت مدیره

اطلاعیه شماره ۶۴

بسمه تعالی به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن می رساند مطابق اظهارات و گزارش اقدامات سازنده، آقای دکتر علینقیان در جلسه اخیر هیئت مدیره حضور یافت که بشرح ذیل حضور اعضای محترم موارد اعلام می گردد: ۱- اقدامات لازم جهت تسویه فیش عوارض مازاد تراکم از طرف سازنده در موعد…

اطلاعیه شماره ۶۳

بسمه تعالی به اطلاع اعضا محترم پروژه دردشت می رساند ؛ ۱- بخشی از عوارض پروانه جدید نقدا توسط شرکت آکام واریز گردیده و شهرداری نیز با دریافت نقشه های معماری جهت تسریع کار موافقت نموده است همچنین جهت تسویه و تهاتر کل مبلغ عوارض نیز اقداماتی از جانب شهرداری…