اطلاعیه 98/15 صدور پروانه

اعضاي محترم پروژه دردشت با سلام و احترام پيرو قرارداد مشاركت با شركت سرمايه گذاري مسكن مقرر گرديد هيات مديره در خصوص طراحي و اخذ پروانه ساخت با رويكرد رفع كسري متراژ و ساير مشكلات موجود در طرح قبلي اقدام نمايد. در تاريخ 97/06/12 قرارداد طراحي منعقد، و پس از…

مستندات مجامع سال 97

جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.04.09 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.05.17 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.06.04 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.11.30 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ97.12.13 کلیک نمایید

وام بانك ملت

اطلاعيه شماره 12/98 تعاوني مسكن شماره دو كاركنان شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه  احتراما” در راستاي ايجاد تسهيلات بانكي براي اعضاي محترم تعاوني مسكن شماره دو، طبق مصوبه هيات مديره پيگيري هاي لازم انجام و از محل گردش حساب بانك ملت امكان دريافت تسهيلات بانكي براي…