پروژه های تعاونی

پروژه دردشت

پروژه مسکونی دردشت در زمینی که به همت و پیگیری قابل تحسین برخی از همکاران در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت رآه آهن شهری تهران وحومه(مترو) با مساعدت مدیر عامل محترم وقت به تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) واگذار گردیده است,…

پروژه گلسار

پروژه  گلسار واقع در بزرگراه شهید کاظمی، دولتخواه، بلوار شقایق کوچه ۴۲ در بلوک های ۱۰ طبقه و ۶ طبقه احداث گردیده است. تعداد ۷۰ واحد از این پروژه با هماهنگی ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران در تاریخ ۹۲/۰۳/۲۷ به تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان شرکت بهره برداری راه…