پروژه های تعاونی

پیگیری شروع کار اجرایی

                                                                                                                                        بسمه تعالی   اعضای محترم پروژه دردشت با سلام       …

درخواست شرکت پردیس در خصوص بازنگری مفاد قرارداد

بسمه تعالی اعضاء محترم پروژه دردشت با سلام احتراماً همانطور که استحضار دارید از خرداد ماه 1400 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به بهانه ایراد در نقشه های تایید شده توسط نمایندگان دو طرف و شهرداری، کار اجرایی را متوقف نموده که موارد بررسی و ایرادات مطروحه را علیرغم اینکه بنا…

گزارش پیشرفت و عملکرد ماهانه پروژه دردشت

با سلام و احترام گزارش اقدامات پروژه دردشت در اسفند 99 و فروردین 1400 به پیوست به اطلاع اعضای محترم رسانیده می شود.   گزارش عملکرد اسفند 99   گزارش عملکرد فروردین 1400   بخشی از مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته تعاونی طی اسفند 99 و فروردین 1400  …

بارگزاری رتبه بندی

اعضاء محترم پروژه دردشت احتراما، پیرو اطلاعیه شماره 98/17 مورخه 1398/11/16 مبنی بر غیرقطعی بودن جداول امتیاز و رتبه ، به اطلاع می رساند: با بررسی امتیازات اعمال شده در سامانه واریزی، مشخص گردید سامانه برای افراد بدهکار در نظام جبران امتیاز منفی لحاظ می نماید که با توجه به…

تقدیر و تشکر از هیات داوری

اعضای محترم تعاونی مسکن   سلام علیکم   احتراما” همانطور که مستحضر هستید پیرو گزارش خلاف واقع دو نفر از بازرسان سابق تعاونی در مجمع عمومی و با توجه به اتهامات وارده به هیات مدیره، شش نفر از اعضای هیات مدیره ضمن رد موارد مطروحه توسط بازرسان فوق، تصمیم به…

گزارش هیئت محترم داوری در خصوص ادعاهای دو بازرس سابق در مجمع عمومی

با سلام و احترام  گزارش هیئت محترم داوری به پیوست جهت استحضار اعضای محترم ارسال می گردد.   جهت دریافت گزارش داوری کلیک کنید

صدور پروانه تغییر نقشه پروژه دردشت

اعضای محترم پروژه دردشت احتراما” همانطور که مستحضر هستید در اواسط سال ۱۳۹۷ پروژه تعاونی مسکن با ۹۴ هزار متر مربع  تراکم تثبیت شده در بخش مسکونی به هیئت مدیره فعلی تحویل گردید و با توجه به قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از نگرانی های اعضای تعاونی عدم تامین متراژ…

جابجایی درختان

اعضای محترم پروژه دردشت احترام پیرو گزارش های اولیه در خصوص جابجایی درخت های موجود در سایت تعاونی، به استحضار می رساند با عنایت به سابقه پرونده تعاونی در کمیسیون ماده 7 شهرداری، موضوع درخت های موجود در زمین پروژه، در طی روند اخذ پروانه اولیه در سال 98 و…