مصوبات هیات مدیره

اطلاعیه 99/01 اخذ تراکم جهت پروژه دردشت

پیرو گزارشات ارائه شده در مجامع و درخواست مکرر اکثر اعضاء محترم پروژه دردشت، پیگیری های لازم در خصوص اخذ تراکم مازاد مسکونی و مجموعه تجاری مورد نیاز پروژه در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت و با پیگیری های مستمر و مدیریت موضوع توسط رییس هیئت مدیره تعاونی، مجوزهای…

اجرای سامانه نظام جبران

اطلاعیه بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم تعاونی می رساند که طبق مصوبات مجامع تشکیل شده در سالهای 95 و 96 در ارتباط با اجرای سامانه نظام جبران، پس از تغییر هیئت مدیره در سال 1397 و پیگیری های جدی و مستمر به عمل آمده، در تاریخ 97/09/24 سامانه مذکور…

اعلام مانده بدهی اعضای پروژه دردشت

اعضاي محترم پروژه دردشت سلام عليكم     احتراماً پيرو اطلاعيه شماره 97/5 تعاوني مسكن و با عنايت به مصوبه مورخ 97/10/23 هيات مديره تعاوني مسكن و اطلاعيه هاي صادره در 27 خرداد ماه، 30 مرداد ماه و 8 مهر ماه سال جاري مبتني بر پرداخت اقساط، و با توجه به نزديك شدن به…

اطلاعیه شماره 02/96 موضوع : تاکید برپرداخت اقساط

احتراما پیرواطلاعیه مورخ 15/12/95 و ابلاغ جدول الزامات پرداختی اعضای محترم در نیمه اول 96 (تصویر پیوست ) و با توجه به روزهای پایانی اردیبهشت ماه که الزام بخش اول جدول مورد اشاره نیز تا تاریخ 31/2/96 می باشد و برخی از اعضای محترم هنوز اقدام به تکمیلی موجود خود…