مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 434181 بدینوسیله از اعضای محترم دعوت بعمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 14:00 تا 17:00 روز شنبه مورخ 1398/05/19…

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی نوبت اول(اطلاعیه 98/06)

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت اول که در روزنامه قدس مورخ 1398/04/05  منتشر گردیده، از ساعت  14:00 الی 17:00 روز یکشنبه مورخ  1398/04/30 در محل سالن اجتماعات…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روزنامه قدس مورخ   1397/12/01   منتشر گردیده  از ساعت  14:00 الی 16:00  روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 در محل…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که در روزنامه قدس مورخ   1397/11/18   منتشر گردیده  از ساعت  14:00 الی 16:00  روز سه شنبه مورخ  1397/11/30…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روزنامه قدس مورخ 1397/06/11  منتشر گردیده  از ساعت  10:00 الی 12:00  روز دوشنبه مورخ  1397/06/26 در محل…

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

  قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی مجمع عمومی فوق العاده  نوبت سوم که در روزنامه قدس مورخ 1397/05/23  منتشر گردیده از ساعت  10:30الی 12:00  روز یکشنبه مورخ  1397/06/04 در محل ساختمان کالج…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که در روزنامه قدس مورخ   1397/05/23   منتشر گردیده  از ساعت  10:00الی 10:30  روز یکشنبه مورخ  1397/06/04 در…

اطلاعیه مجمع نوبت سوم

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که در روزنامه قدس مورخ 07/11/1396  منتشر گردیده  از ساعت  13:00الی 15  روز چهارشنبه مورخ  18/11/1396 در سالن اجتماعات آمفی تئاتر…


Notice: پوسته بدون footer.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. لطفاً یک قالب footer.php در پوسته‌ی خود قرار دهید. in /home2/takbekha/public_html/tm2metro.ir/site/wp-includes/functions.php on line 4016