مجامع

زمان حضور بازرسان جهت تایید وکالت

به اطلاع اعضای محترم می رساند   برنامه حضور بازرسان محترم تعاونی جهت تایید وکالتنامه حضور در مجمع به شرح جدول زیر می باشد.   اعضای محترم طی روز و ساعت اعلام شده و بر اساس اطلاعیه مجمع می توانند در دفتر تعاونی حاضر شوند.  

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به شماره ثبت 434181 در نظر دارد با رعایت پروتکل های بهداشتی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم خود را راس ساعت 14 تا 17 روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 در محل پروژه…

خلاصه گزارش هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی سالیانه 99

با سلام و احترام خلاصه گزارش هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی جهت استحضار اعضای محترم به پیوست می باشد. گزارش کامل و جامع موارد مطروحه در فایل پیوست در جلسه مجمع به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.   گزارش هیئت مدیره در سال 99

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول (اطلاعیه 99/06)

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که در روزنامه قدس مورخ 1399/03/17 منتشر گردیده  از ساعت  14:00 الی 17:00 روز یکشنبه مورخ1399/04/15 در محل ساختمان کالج سالن…

اطلاعیه 98/18 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم    شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه شماره ثبت 434181  بدینوسیله از اعضای محترم  دعوت بعمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 14:00…

اطلاعیه 98/16 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

  باسلام، احتراما پیرو آگهی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت اول که در روزنامه قدس مورخ 1398/11/15  منتشر گردیده  از ساعت  14:00 الی 17:00 روز یکشنبه مورخ  1398/11/27 در محل ساختمان کالج سالن اجتماعات منفی 2 طبق دستور جلسه ذیل برگزار خواهد شد به استحضار  می رساند :…

مستندات مجامع سال 97

جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.04.09 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.05.17 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.06.04 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ 97.11.30 کلیک نمایید جهت مشاهده مستندات مجمع مورخ97.12.13 کلیک نمایید