مجامع

اطلاعیه مجمع نوبت سوم

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که در روزنامه قدس مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶  منتشر گردیده  از ساعت  ۱۳:۰۰الی ۱۵  روز چهارشنبه مورخ  ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ در سالن اجتماعات آمفی تئاتر…