اخبار و اطلاعیه ها

تقدیر و تشکر از هیات داوری

اعضای محترم تعاونی مسکن   سلام علیکم   احتراما” همانطور که مستحضر هستید پیرو گزارش خلاف واقع دو نفر از بازرسان سابق تعاونی در مجمع عمومی و با توجه به اتهامات وارده به هیات مدیره، شش نفر از اعضای هیات مدیره ضمن رد موارد مطروحه توسط بازرسان فوق، تصمیم به…

گزارش هیئت محترم داوری در خصوص ادعاهای دو بازرس سابق در مجمع عمومی

با سلام و احترام  گزارش هیئت محترم داوری به پیوست جهت استحضار اعضای محترم ارسال می گردد.   جهت دریافت گزارش داوری کلیک کنید

صدور پروانه تغییر نقشه پروژه دردشت

اعضای محترم پروژه دردشت احتراما” همانطور که مستحضر هستید در اواسط سال ۱۳۹۷ پروژه تعاونی مسکن با ۹۴ هزار متر مربع  تراکم تثبیت شده در بخش مسکونی به هیئت مدیره فعلی تحویل گردید و با توجه به قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از نگرانی های اعضای تعاونی عدم تامین متراژ…

جابجایی درختان

اعضای محترم پروژه دردشت احترام پیرو گزارش های اولیه در خصوص جابجایی درخت های موجود در سایت تعاونی، به استحضار می رساند با عنایت به سابقه پرونده تعاونی در کمیسیون ماده 7 شهرداری، موضوع درخت های موجود در زمین پروژه، در طی روند اخذ پروانه اولیه در سال 98 و…

لیست بدهکاران بابت عوارض قطعی افزایش متراژ

با سلام و احترام پیرو اطلاعیه 99/11 مورخ  1399/09/11  در خصوص صدور فیش قطعی و اعلام جدول پرداختی بابت عوارض افزایش تراکم، به استحضار اعضای محترم می رساند طبق لیست پیوست، تعدادی از اعضاء تا کنون نسبت به واریز و تکمیل وجه اطلاعیه فوق اقدام ننموده اند. با توجه به…

نقشه های جدید پروژه دردشت

با سلام و احترام به اطلاع اعضای محترم می رساند پس از صدور پروانه ساخت پروژه دردشت در تاریخ 1398/10/01 و متعاقباً تحقق تراکم اضافه در اوایل سال 99 ، فرآیند تغییر نقشه آغاز و پس از طی اقدامات لازم که در اطلاعیه های قبلی گزارش گردیده، نقشه جدید در…

قرارداد مشارکت در ساخت پروژه دردشت

با سلام قرارداد مشارکت در ساخت پروژه دردشت جهت اطلاع اعضای پروژه بارگزاری گردید. قرارداد مشارکت در ساخت پروژه دردشت   لینک اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری پردیس

صدور فیش قطعی افزایش تراکم و جدول پرداختی

اعضای محترم پروژه دردشت پیرو اطلاعیه های 99/01 و 99/02 بابت افزایش تراکم، همانطور که مستحضر هستید بر آورد اولیه تراکم مازاد هر متر مربع 20.000.000 ریال بوده است که تاکنون برای هر متر مربع 10.000.000 ریال توسط اعضای پروژه به شرح جدول پیوست پرداخت گردیده است. پس از تایید…

تصمیم هیئت مدیره مبنی بر شفاف سازی اتهامات وارده از طرف بازرسین

با سلام. مکاتبه 6 عضو هیئت مدیره به اعضاء محترم در خصوص شفاف سازی اتهامات وارده از طرف دو نفر از بازرسین تعاونی به هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی 99/08/11 ارسال می گردد.     درخواست یکی از اعضای هیئت مدیره