مناقصات

«فراخوان انتخاب واحد فنی آزمایشگاهی و مشاور ژئوتکنیک»

شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان بهره برداری متروی تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام کلیه خدمات مهندسی و مطالعاتی ژئوتکنیک (بطور کامل) در جهت اخذ پروانه ساختمانی پروژه خود اقدام نماید. لذا ازکلیه واحد­های فنی آزمایشگاهی و مشاوران تائید صلاحیت شده و مورد تائید سازمان نظام مهندسی…