اطلاعیه تعاونی

اجرای سامانه نظام جبران

اطلاعیه بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم تعاونی می رساند که طبق مصوبات مجامع تشکیل شده در سالهای 95 و 96 در ارتباط با اجرای سامانه نظام جبران، پس از تغییر هیئت مدیره در سال 1397 و پیگیری های جدی و مستمر به عمل آمده، در تاریخ 97/09/24 سامانه مذکور…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روزنامه قدس مورخ   1397/12/01   منتشر گردیده  از ساعت  14:00 الی 16:00  روز دوشنبه مورخ 1397/12/13 در محل…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که در روزنامه قدس مورخ   1397/11/18   منتشر گردیده  از ساعت  14:00 الی 16:00  روز سه شنبه مورخ  1397/11/30…

اعلام مانده بدهی اعضای پروژه دردشت

اعضاي محترم پروژه دردشت سلام عليكم     احتراماً پيرو اطلاعيه شماره 97/5 تعاوني مسكن و با عنايت به مصوبه مورخ 97/10/23 هيات مديره تعاوني مسكن و اطلاعيه هاي صادره در 27 خرداد ماه، 30 مرداد ماه و 8 مهر ماه سال جاري مبتني بر پرداخت اقساط، و با توجه به نزديك شدن به…

معرفی پروژه اسلامشهر جهت اعضای تعاونی (فاقد پروژه)

به اطلاع اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران که تاکنون موفق به ثبت نام در پروژه های تکمیل شده یا در حال احداث تعاونی  نگردیده اند، می رساند که امکان مشارکت ایشان در پروژه و واحدهای در حال ساخت واقع در اسلامشهر (برج های سهند و…

معرفی حساب بانک شهر

اعضاي محترم پروژه دردشت سلام عليكم به منظور تسهيل در واريز اقساط توسط اعضاي پروژه دردشت، حساب تعاوني مسكن شماره دو، به شماره 100830093679 و شماره شباي IR03 0610 0000 0010 0830 0936 79  نزد بانك شهر، شعبه حسن آباد (كد شعبه 528) افتتاح و شناسه واريز طبق فايل پيوست براي كليه اعضاي پروژه دردشت برقرارگرديد، لذا از…