اطلاعیه تعاونی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روزنامه قدس روز شنبه مورخ 1400/10/04  منتشر گردیده  از ساعت  14:00 الی 17:00 روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 در…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

                                       آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 434181 بدینوسیله از اعضای محترم دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که راس…

پیگیری شروع کار اجرایی

                                                                                                                                        بسمه تعالی   اعضای محترم پروژه دردشت با سلام       …

درخواست شرکت پردیس در خصوص بازنگری مفاد قرارداد

بسمه تعالی اعضاء محترم پروژه دردشت با سلام احتراماً همانطور که استحضار دارید از خرداد ماه 1400 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به بهانه ایراد در نقشه های تایید شده توسط نمایندگان دو طرف و شهرداری، کار اجرایی را متوقف نموده که موارد بررسی و ایرادات مطروحه را علیرغم اینکه بنا…

گزارش پیگیری شروع کار اجرایی

با سلام به اطلاع اعضای محترم پروژه دردشت می رساند پس از ابلاغ پروانه تغییر نقشه به شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس،  شرکت مذکور بدون توجه به نقش نمایندگان خود در فرایند طراحی، ادعاهایی در خصوص ایراد نقشه ها داشت که پس از برگزاری جلسات مشترک، بسیاری از ایرادهای ادعایی…

پاسخ به موضوعات مطروحه توسط بازرسان محترم در جلسه روز سه شنبه مورخ 1400/05/12

اعضاي محترم پروژه دردشت سلام عليكم احتراماً پیرو دعوت اعضاي محترم پروژه دردشت توسط دو نفر از بازرسان و طرح سوالاتی با رویکرد تخلف هيات مديره توسط آقاي رضا حسن زاده داودي، با عنايت به اينكه منتقدين مذكور از تمام جزييات كار مطلع و هر کدام از این عزیزان به…

اطلاعيه شماره 2 روشنگري در خصوص گزارش مجمع سال 1397 آقاي حسن زاده

  بسمه تعالی   اطلاعيه شماره 2 روشنگري در خصوص در گزارش مجمع سال 1397 آقاي حسن زاده   اعضای محترم پروژة دردشت موضوع: گزارش نماينده مشاور طرح در ارتباط با امكان ايجاد ارزش افزوده در پروژه در مجمع مورخ  1397/04/09 با سلام و احترام پیرو اطلاعیه هاي قبلي همانطور…

اطلاعيه شماره 1 روشنگری در خصوص گزارش آقای حسن زاده درمجمع سال 1397

بسمه تعالی   روشنگري در خصوص گزارش مجمع سال 1397 آقاي حسن زاده بازرس تعاونی     اعضای محترم پروژه دردشت موضوع: تناقض در گزارش و عدم پيگيری و ريشه يابی ابطال پروانه در راستای احقاق حقوق اعضای محترم تعاونی با سلام       احتراما به استحضار می رساند جناب آقای…