اطلاعیه تعاونی

پیگیری شروع کار اجرایی

                                                                                                                                        بسمه تعالی   اعضای محترم پروژه دردشت با سلام       …

درخواست شرکت پردیس در خصوص بازنگری مفاد قرارداد

بسمه تعالی اعضاء محترم پروژه دردشت با سلام احتراماً همانطور که استحضار دارید از خرداد ماه 1400 شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس به بهانه ایراد در نقشه های تایید شده توسط نمایندگان دو طرف و شهرداری، کار اجرایی را متوقف نموده که موارد بررسی و ایرادات مطروحه را علیرغم اینکه بنا…

گزارش پیگیری شروع کار اجرایی

با سلام به اطلاع اعضای محترم پروژه دردشت می رساند پس از ابلاغ پروانه تغییر نقشه به شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس،  شرکت مذکور بدون توجه به نقش نمایندگان خود در فرایند طراحی، ادعاهایی در خصوص ایراد نقشه ها داشت که پس از برگزاری جلسات مشترک، بسیاری از ایرادهای ادعایی…

پاسخ به موضوعات مطروحه توسط بازرسان محترم در جلسه روز سه شنبه مورخ 1400/05/12

اعضاي محترم پروژه دردشت سلام عليكم احتراماً پیرو دعوت اعضاي محترم پروژه دردشت توسط دو نفر از بازرسان و طرح سوالاتی با رویکرد تخلف هيات مديره توسط آقاي رضا حسن زاده داودي، با عنايت به اينكه منتقدين مذكور از تمام جزييات كار مطلع و هر کدام از این عزیزان به…

اطلاعيه شماره 2 روشنگري در خصوص گزارش مجمع سال 1397 آقاي حسن زاده

  بسمه تعالی   اطلاعيه شماره 2 روشنگري در خصوص در گزارش مجمع سال 1397 آقاي حسن زاده   اعضای محترم پروژة دردشت موضوع: گزارش نماينده مشاور طرح در ارتباط با امكان ايجاد ارزش افزوده در پروژه در مجمع مورخ  1397/04/09 با سلام و احترام پیرو اطلاعیه هاي قبلي همانطور…

اطلاعيه شماره 1 روشنگری در خصوص گزارش آقای حسن زاده درمجمع سال 1397

بسمه تعالی   روشنگري در خصوص گزارش مجمع سال 1397 آقاي حسن زاده بازرس تعاونی     اعضای محترم پروژه دردشت موضوع: تناقض در گزارش و عدم پيگيری و ريشه يابی ابطال پروانه در راستای احقاق حقوق اعضای محترم تعاونی با سلام       احتراما به استحضار می رساند جناب آقای…

گزارش وضعيت فعلي تعاوني مسكن

 بسمه تعالی   اعضای محترم پروژه دردشت با سلام و احترام همانطور كه مستحضر هستيد پس از اتهامات مطروحه در مجمع سال 1399 شش نفر از اعضای هيات مديره تصميم به استعفا داشتند، ولی با توجه به قبول مسئوليت و تعهد به اعضای تعاونی به اين نتيجه رسيديم كه اخذ…

گزارش پیشرفت و عملکرد ماهانه پروژه دردشت

با سلام و احترام گزارش اقدامات پروژه دردشت در اسفند 99 و فروردین 1400 به پیوست به اطلاع اعضای محترم رسانیده می شود.   گزارش عملکرد اسفند 99   گزارش عملکرد فروردین 1400   بخشی از مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته تعاونی طی اسفند 99 و فروردین 1400  …

بارگزاری رتبه بندی

اعضاء محترم پروژه دردشت احتراما، پیرو اطلاعیه شماره 98/17 مورخه 1398/11/16 مبنی بر غیرقطعی بودن جداول امتیاز و رتبه ، به اطلاع می رساند: با بررسی امتیازات اعمال شده در سامانه واریزی، مشخص گردید سامانه برای افراد بدهکار در نظام جبران امتیاز منفی لحاظ می نماید که با توجه به…