اطلاعیه تعاونی

تصمیم هیئت مدیره مبنی بر شفاف سازی اتهامات وارده از طرف بازرسین

با سلام. مکاتبه 6 عضو هیئت مدیره به اعضاء محترم در خصوص شفاف سازی اتهامات وارده از طرف دو نفر از بازرسین تعاونی به هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی 99/08/11 ارسال می گردد.     درخواست یکی از اعضای هیئت مدیره

زمان حضور بازرسان جهت تایید وکالت

به اطلاع اعضای محترم می رساند   برنامه حضور بازرسان محترم تعاونی جهت تایید وکالتنامه حضور در مجمع به شرح جدول زیر می باشد.   اعضای محترم طی روز و ساعت اعلام شده و بر اساس اطلاعیه مجمع می توانند در دفتر تعاونی حاضر شوند.  

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به شماره ثبت 434181 در نظر دارد با رعایت پروتکل های بهداشتی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم خود را راس ساعت 14 تا 17 روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 در محل پروژه…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

 شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 434181  طبق آگهی روزنامه قدس مورخه 1399/06/29 در نظر دارد با رعایت پروتکل های بهداشتی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول خود را راس ساعت 14 تا 17 روز یکشنبه…

دعوت به جلسه جهت ارائه نقشه پروژه

اعضای محترم پروژه دردشت احتراماً پیرو اطلاعیه مورخه 99/06/20 نقشه های معماری پروژه نهایی و آماده ارائه به شهرداری می باشد. بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می گردد جهت روییت نقشه ها و رفع هرگونه ابهام درساعت 14 روز 4 شنبه 99/06/26 در محل پروژه حضور به هم رسانید. شایان…

اطلاعیه و پاسخ به ابهامات

اعضای محترم پروژه دردشت با سلام و عرض ادب، احتراما” پیرو پیام ارسالی در کانال تلگرام تعاونی در مورخه 1399/06/19 هیئت مدیره تعاونی لازم دانست در خصوص انتصاب اتهامات بازرس و تعدادی از اعضاء به هیئت مدیره که با برنامه قبلی و بصورت هدفمند، به دنبال عدم موفقیت و تخریب…

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم(اطلاعیه 99/08)

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه   باسلام، احتراما پیرو آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم که در روزنامه قدس مورخ 1399/04/17  منتشر گردیده  از ساعت  14:00 الی 17:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 در محل ساختمان کالج…