اخبار و اطلاعیه ها

لیست بدهکاران بابت عوارض قطعی افزایش متراژ

با سلام و احترام پیرو اطلاعیه 99/11 مورخ  1399/09/11  در خصوص صدور فیش قطعی و اعلام جدول پرداختی بابت عوارض افزایش تراکم، به استحضار اعضای محترم می رساند طبق لیست پیوست، تعدادی از اعضاء تا کنون نسبت به واریز و تکمیل وجه اطلاعیه فوق اقدام ننموده اند. با توجه به…

نقشه های جدید پروژه دردشت

با سلام و احترام به اطلاع اعضای محترم می رساند پس از صدور پروانه ساخت پروژه دردشت در تاریخ 1398/10/01 و متعاقباً تحقق تراکم اضافه در اوایل سال 99 ، فرآیند تغییر نقشه آغاز و پس از طی اقدامات لازم که در اطلاعیه های قبلی گزارش گردیده، نقشه جدید در…

قرارداد مشارکت در ساخت پروژه دردشت

با سلام قرارداد مشارکت در ساخت پروژه دردشت جهت اطلاع اعضای پروژه بارگزاری گردید. قرارداد مشارکت در ساخت پروژه دردشت   لینک اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری پردیس

صدور فیش قطعی افزایش تراکم و جدول پرداختی

اعضای محترم پروژه دردشت پیرو اطلاعیه های 99/01 و 99/02 بابت افزایش تراکم، همانطور که مستحضر هستید بر آورد اولیه تراکم مازاد هر متر مربع 20.000.000 ریال بوده است که تاکنون برای هر متر مربع 10.000.000 ریال توسط اعضای پروژه به شرح جدول پیوست پرداخت گردیده است. پس از تایید…

تصمیم هیئت مدیره مبنی بر شفاف سازی اتهامات وارده از طرف بازرسین

با سلام. مکاتبه 6 عضو هیئت مدیره به اعضاء محترم در خصوص شفاف سازی اتهامات وارده از طرف دو نفر از بازرسین تعاونی به هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی 99/08/11 ارسال می گردد.     درخواست یکی از اعضای هیئت مدیره

زمان حضور بازرسان جهت تایید وکالت

به اطلاع اعضای محترم می رساند   برنامه حضور بازرسان محترم تعاونی جهت تایید وکالتنامه حضور در مجمع به شرح جدول زیر می باشد.   اعضای محترم طی روز و ساعت اعلام شده و بر اساس اطلاعیه مجمع می توانند در دفتر تعاونی حاضر شوند.  

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به شماره ثبت 434181 در نظر دارد با رعایت پروتکل های بهداشتی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم خود را راس ساعت 14 تا 17 روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 در محل پروژه…

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

 شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه شماره ثبت 434181  طبق آگهی روزنامه قدس مورخه 1399/06/29 در نظر دارد با رعایت پروتکل های بهداشتی، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول خود را راس ساعت 14 تا 17 روز یکشنبه…