اطلاعیه ( ۳ – ۹۶ ) انتقال اسناد و اخطار به کم واریزی ها

اطلاعیه ( ۳ – ۹۶ ) انتقال اسناد و اخطار به کم واریزی ها

بسمه تعالی

با احترام، به استحضار اعضای محترم تعاونی مسکن دردشت می­رساند براساس پیگیــــری مستمر اعضای محترم هیات مدیره و همکاری مدیریت محترم حقوقی املاک و اراضی شرکت مترو و از آنجا که طبق مبایعه نامه، انتقال اسناد مشروط و منوط به پرداخت باقی­مانده بهای ملک مـــــورد معامله می­باشد،بنابراین هیات مدیره محترم در مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ مقرر نمود حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ اعضاء محتـــــرم کم واریزی نسبت به تکمیل حداقل موجودی خود اقدام نمایند. موفقیت و گشایش کارها مطابق متــن فوق مرهون همکاری صمیمانه اعضاء می­باشد و انتظار می­رود اعضای محترم به تعهدات خود عمل نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت، تبعات و مسئولیت قانونی و حقوقی مطابق اساسنامه و مصوبات هیات مدیره برعهده عضو محترم کم واریزی خواهد بود.

 

0