گزارش وضعيت فعلي تعاوني مسكن

گزارش وضعيت فعلي تعاوني مسكن

 بسمه تعالی

 

اعضای محترم پروژه دردشت

با سلام و احترام

همانطور كه مستحضر هستيد پس از اتهامات مطروحه در مجمع سال 1399 شش نفر از اعضای هيات مديره تصميم به استعفا داشتند، ولی با توجه به قبول مسئوليت و تعهد به اعضای تعاونی به اين نتيجه رسيديم كه اخذ پروانه تغيير نقشه را در اولويت كار خود قرار دهيم و به همين روش هم اقدام گرديد، بازرسان جديد قول به همكاری همه جانبه داشته و كمابيش تا اخذ پروانه با هيات مديره همكاری داشتند ولی قبل از اخذ پروانه دو اتفاق افتاد كه در عملكرد تعاوني بي تاثير نبود.

1) درگيري لفظی جناب آقاي مهندس مهر افزا با جناب آقای مهندس عليرضا مدیر دفتر فنی، كه اتفاقات فیمابين اين دو نفر باعث طرح استعفای آقای مهندس علیرضا به بهانه های مختلف شده و دلسردی ایشان، موضوعات بررسی نقشه های طراحی شده توسط مشاور را تحت الشعاع قرارداد.

2) تهدید و درگيری جناب آقاي حسن زاده با مشاور حقوقی که منجر به تصميم هيات مديره مبنی بر عدم استفاده از مشاور حقوقی و انتقال مسئوليت مشاور حقوقی به آقاي حسن زاده گرديد.

در حال حاضر تعاونی فاقد مدیر دفتر فنی بوده و آقای حسن زاده به عنوان مشاور حقوقی اعلام نظر می نمايد که دومی با تاخیر و ….. مواجه می شود.

بعد از اخذ پروانه ساختمانی در سال 1398 و موافقت های اوليه شهرداری بابت افزايش تراكم بخش مسكونی با طراحی سايت پلان تغيير نقشه، توافقاتی با شركت سرمايه گذاری مسکن پرديس به عنوان سازنده صورت پذيرفت، سازنده طبق توافقات انجام شده پس از طرح و تاييد سايت پلان در كميته معماری شركت سرمايه گذاري مسكن، بدون وجود هيچ گونه نقشه مصوب، عمليات خاكبرداری را با ارسال برنامه زمانبندی شروع و طی 10 ماه گزارش كارگاهی با ذكر تاريخ شروع عمليات اجرايی ارسال نموده است.

پس از تغييرات مديريتی در شركت مذكور، رويكرد مدير عامل جديد تغيير نمود بطوري كه پس اخذ پروانه تغيير نقشه و ابلاغ آن با طرح موضوع نواقص نقشه ها، كار اجرايي را كه در اواسط ارديبهشت ماه 1400 نیمه تعطیل گرديده بود در خرداد ماه بصورت رسمي متوقف نمود. تعاونی و سازنده نواقص مطروحه در خصوص نقشه ها را طی صورتجلسات جهت اصلاح به مشاور طراح اعلام نموده و در دست اقدام است، ولی طبق بررسي های ما موضوع نقشه ها بهانه ای جهت متوقف كردن زمان و مجاز كردن زمان توقف كار می باشد.

در اوايل خرداد ماه جلسه مديريتی با مديرعامل شركت سرمايه گذاری مسكن پرديس برگزار و مدير عامل شركت مذكور مدعی عدم شروع عمليات اجرايی طبق قرارداد گرديده و موضوع مطروحه توسط مدير عامل شركت مذكور بدون بررسی توسط آقاي مهندس مهرافزا در شبكه های اجتماعی مطرح گرديد و پس از پيگيری، گزارش وكيل تعاونی در ارتباط با اين موضوع در سايت تعاونی اطلاع رسانی شد.

در ادامه فرايند، موضوعات مختلفی توسط دو نفر از بازرسان محترم در شبكه های اجتماعی مطرح و مكاتبات با مدير عامل تعاونی در شبكه های اجتماعی بارگزاری گرديد.

جناب آقاي حسن زاده در مرحله اوليه بررسی معتقد بر شروع عمليات اجرايي طبق قرارداد بودند(بخش اول تصویر پیوست)

دو روز بعد با تغيير نظر، قصور هيات مديره و مدير عامل را در عدم دريافت برنامه زمانبندی اوليه طبق ماده 6 قرارداد مطرح و طی مكاتبه با مدير عامل(بخش دوم تصویر پیوست در بالا)

استعلام از وكيل در ارتباط با تهيه برنامه زمانبندی توسط تعاوني مسكن را مطرح كردند(تصویر پیوست)

و موضوع در كميسيون معاملات مطرح و توافقات لازم در خصوص اخذ نظر وكيل و كارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور قراردادها در خصوص كل قرارداد مشاركت در ساخت و صورتجلسات مورد تاييد قرار گرفت(بند یک تصویر پیوست)

و با توجه به طرح موضوعاتی از قبيل سفارشی كار كردن وكيل تعاونی و ….. به منظور رفع شبهات، وكيل ديگری برای اين امر در نظر گرفته شد.

پس از مذاكرات اوليه با وكيل و كارشناس منتخب كميسيون معاملات و اعلام حق الزحمه از طرف آنها، آقاي حسن زاده در خصوص مبلغ ذكر شده مخالفت و گفتند با بررسی اسناد متوجه موضوع جديدی شده اند و نياز به وكيل و كارشناس نيست(تصویر مکاتبه پیوست)

موضوعي را كه ايشان تازه متوجه شده بودند وجود برنامه زمانبندي اوليه در پيوست 6 قرارداد به مدت 44 ماه و توافق ارايه برنامه زمانبندی تفضيلی و …. طبق تبصره ماده 6 قرارداد پس از تاييد نقشه ها و اخذ پروانه و همچنين توافق افزايش زمان اجرای پروژه با توجه به افزايش تراكم و مساحت پروژه بوده است(بند 8 تصوير پيوست)

در صورتي كه اين موضوع در جلسات هيات داوری بررسي و اخيراً در صورتجلسه 1400/03/03 با سازنده مطرح(بند 4 تصوير پيوست)

و با دعوت به مناظره آقاي حسن زاده در گروه تلگرامی، توسط آقاي مهندس مردانی مطابق با فايل پيوست در تاريخ 1400/04/11 پاسخ داده شده بود و عدم اطلاع ايشان از اين موضوع جاي تعجب داشت.(تصویر پیوست)

اعضاي محترم مشكلات بوجود آمده مقطعی بوده و مرتفع خواهد شد، اهم مشکلات تعاونی در حال حاضر عدم وجود بستر مناسب جهت پيگيری موضوعات، بررسي جزييات،قضاوت و اعلام نظر بصورت مقطعی، تلاش در راستای تخريب هيات مديره، هم صدا شدن با سازنده در راستاي منافع ايشان بدون بررسی کارشناسی و تحليل جامع، فحاشی، توهين و تهمت به هيات مديره، سوق دادن هدفمند هيات مديره به سمت استعفاء و طرح موضوع استعفای هيات مديره در فضای مجازی می باشد.

هيات مديره با توکل به خداوند متعال و پشتیبانی شما عزیزان با خلوص نيت امور تعاوني را پيگيري نموده و در تصميم گيری ها فقط منافع اعضای تعاوني ملاك عمل بوده است و تمام گزارشات بر اساس مستندات و واقعيت های تعاوني تهيه و اطلاع رسانی شده است، در زمان موفقيت و پيشرفت امور همه اركان تعاونی با خوشحالی اخبار را منتشر و همدلی ايجاد مي شود، ولی متاسفانه در زمان بروز مشكل به جای ريشه يابی و حمايت همديگر جهت رفع موانع، با شانه خالی كردن از مسئوليت ها همديگر را مورد اتهام قرار مي دهيم و اين موضوع به صلاح تعاونی نبوده و منافع همه را به خطر خواهد انداخت.

در پايان با اطمينان كامل از سلامت عملكرد خود درخواست اعتماد، همياری و حمايت از اعضای محترم و بازرسان را داريم تا بتوانيم با اشراف كامل موانع و مشكلات را برطرف نماييم.شايان ذكر است گزارش كامل در ارتباط با شرايط فعلی تعاونی پس از اعلام نظر كارشناس رسمي دادگستری متخصص در امور قراردادها و وكيل دادگستری منتخب، تهيه و اطلاع رسانی خواهد شد.

با عنايت به اينكه در شبكه های مجازی بصورت هدفمند سعی دارند 8 سال زمان از دست رفته، ابطال بخش مسكونی پروانه مجتمع ايستگاهی، توقف عمليات اجرايی در سال 1394 و ساير موضوعات را به تعدادی از اعضای هيات مديره فعلی نسبت دهند، تعاونی در پاسخ به موارد مطروحه در شبكه های مجازی گزارش مستند با موضوعات مشروحه ذيل ارايه خواهد نمود.

  • بررسي گزارش مجمع سال 1397 جناب آقاي حسن زاده بازرس محترم تعاوني با موضوع عدم قبول مسئوليت قرارداد و ابطال پروانه

  • بررسي گزارش مجمع سال 1397 جناب آقاي حسن زاده بازرس محترم تعاوني در ارتباط با گزارش آقاي بختياري به عنوان نماينده مشاور طرح

  • بررسي موارد مطروحه در خصوص تخلف هيات مديره در مجمع سال 1399 و ساير موضوعات مرتبط

  • گزارش روند تهيه پيشنويس قرارداد با عضو

  • گزارش كلي در خصوص مشكلات و موانع، ابطال پروانه، عدم اطلاع رساني ابطال پروانه و تضييع حقوق اعضاي محترم پروژه

اعضای هيات مديره در راستای گزارشات و اطلاعيه های آتی با موضوعات صدرالاشاره به منظور احقاق حقوق اعضای پروژه و جلوگيری از سوء نيت برخی از عوامل پشت پرده، آمادگی خود را جهت پیگیری موضوعات از طريق کارشناسان رسمی دادگستری اعلام می نمايد تا ضمن مشخص شدن واقعيت ها و عوامل دست اندركار در تضييع حقوق اعضا، باب اتهامات بی اساس و هدفمند بسته شود.

 

 

یک دیدگاه در “گزارش وضعيت فعلي تعاوني مسكن

  1. وحید

    با سلام تازه رسیدیم به اونجا که دعوای داخل تعاونی به کجا میرسد و اگر هل شود تازه تعاونی با سازنده پیش رو خواهد بود و دیگر هیچ و.. . . . . . . . . . .روز از نو روزی از تو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *