پیام مدیرعامل

پیام مدیر عامل

خداوند را سپاس می گویم که فرصت خدمت گذاری به همکاران گرامی را نصیب اینجانب نمود و از درگاهش توفیق به سرانجام رساندن این مسئولیت سنگین را مسئلت می نمایم. خدا را گواه می­گیرم که این جایگاه را نه با نگاه منصب بلکه به چشم یک فرصت آزمایش می­نگرم و از کلیه همکاران عاجزانه درخواست یاری دارم. به مدیریت مشارکتی باور قلبی داشته و دست کلیه بزرگواران را در راستای اصلاح و پیشرفت امور تعاونی می فشارم. امیدوارم در سایه حق تعالی و دعای خیر همکاران و خانواده های مکرمشان بتوانم با همدلی سایر همکاران ارجمند اقدامات کارا و اثربخش تری انجام دهم.

التماس دعا و تذکر: ابراهیم جهان بخش