پروژه گلسار

پروژه گلسار

پروژه  گلسار واقع در بزرگراه شهید کاظمی، دولتخواه، بلوار شقایق کوچه ۴۲ در بلوک های ۱۰ طبقه و ۶ طبقه احداث گردیده است. تعداد ۷۰ واحد از این پروژه با هماهنگی ستاد ساماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران در تاریخ ۹۲/۰۳/۲۷ به تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تخصیص و پس از انجام مراحل اداری به همکاران تحویل داده شد.

7+