وضعیت آب و هوا و تقویم روز

امروز : دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶

تهران لطیف
۴(°C)
وزش باد آرام
فشار ٢۶.٠٨(in)
محدوده دید ۶.٠(mi)
اشعه فرابنفش 0-Low
رطوبت ٢۶.٠٨(in)

 

 

6+