اعضای هیات مدیره

 

اسامی و ترکیب اعضای هیئت مدیره و سمت هر یک از آنها به شرح جداول ذیل می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضاء

سمت

مدرک تحصیلی

۱

ابراهیم جهان بخش

مدیر عامل

کارشناس ارشد صنایع

۲

محسن آقاجان پور

رئیس هیئت مدیره

کارشناس حقوق

۳

وحید نامی

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناس برق

۴

حسن یوسفی

عضو اصلی و منشی

کارشناس صنایع

۵

میرمحمود رشادی

عضو اصلی

کاردان روابط عمومی

۶

آرمان رضا محدث

عضو اصلی

کارشناس عمران

۷

حمیدرضا مجیدی

عضو اصلی

کارشناس ارشد عمران

۸

سیاوش مردانی

عضو اصلی

کارشناس مدیریت صنعتی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضاء

سمت

مدرک تحصیلی

۱

سید محمد حسینی پارسا

عضو علی البدل

کارشناس برق (مخابرات)

۲

محسن موسی زاده

عضو علی البدل

کارشناس عمران

۳

مجید مهرافزا

عضو علی البدل

کارشناس عمران

۴

احسان یاوری نیا

عضو علی البدل

کارشناس فناوری اطلاعات

 

مشخصات بازرسین:

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
۱ داود اوتادی کارشناس حقوق قضایی بازرس
۲ سلیم جاوید کارشتاس حقوق بازرس
۳ احمد شفیع زاده کارشناس برق(قدرت) بازرس

 

 

7+