اطلاعیه 98/18 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

اطلاعیه 98/18 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم   

شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه

شماره ثبت 434181

 بدینوسیله از اعضای محترم  دعوت بعمل میآید در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 14:00 تا 17:00 روز یکشنبه مورخ  1398/12/11 در محل ساختمان کالج (سالن اجتماعات منفی 2) تشکیل می­گردد با به همراه داشتن کارت شناسایی و دفترچه عضویت حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

    1 گزارش عملکرد هیئت مدیره .

    2- گزارش بازرسین موضوع ماده 35 .

    3-گزارش تثبیت قرارداد ناظر و دستگاه نظارت در خصوص پروزه تعاونی دردشت.

    4- گزارش و تثبیت قرارداد خدمات مشاور جهت اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری   .

    5-تصمیم گیری در خصوص افزایش تراکم و نحوه تقسیم آن بین اعضای پروژه دردشت .

     6 پاداش و حقوق هیئت مدیره و بازرسین.   

     7-تصمیم گیری در خصوص اعلام اسامی  اعضایی که طبق اخطار های قانونی به تعهدات خود عمل ننموده اند، طبق ماده 58 اساسنامه.
     8-بررسی مجدد وضعیت تعدادی از اعضای تعاونی  با توجه به مصوبه مجمع 1396/11/02.


 توضیحات
 آن دسته از اعضای محترم که قادر به حضور در مجمع نمی باشند، می توانند با تکمیل فرم مربوطه (پیوست) تا تاریخ 1398/12/07 با همراه نماینده خود در محل شرکت حاضر و پس از تائید بازرس نسبت به تفویض وکالت به یکی از اعضای حاضر در جلسه اقدام نمایند. لازم است اعضاء نماینده ، اوراق وکالت را به همراه دفترچه عضویت موکل جهت حضور در جلسه ارائه نمایند.
 ضمناَ حداکثر رأی وکالتی برای هر عضو تعاونی 3 برگ و برای افراد غیر عضو، یک برگ می باشد.
شایان ذکر است جلسه نوبت دوم  با حضور هر تعداد اعضاء رسمیت خواهد داشت.                                                                         دعوت کننده هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 2  

       

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *