اجرای سامانه نظام جبران

اجرای سامانه نظام جبران

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم تعاونی می رساند که طبق مصوبات مجامع تشکیل شده در سالهای 95 و 96 در ارتباط با اجرای سامانه نظام جبران، پس از تغییر هیئت مدیره در سال 1397 و پیگیری های جدی و مستمر به عمل آمده، در تاریخ 97/09/24 سامانه مذکور به صورت مقدماتی و آزمایشی آماده بهره برداری گردید که متعاقبا پس از رفع اشکالات توسط نماینده هیئت مدیره و شرکت طراح سامانه، لیست نهایی در تاریخ 97/11/28 به تصویب هیئت مدیره رسیده و مقرر گردید نظام جبران به صورت دو مرحله ای و به ترتیب زیر اجرا گردد:

1 – تعیین تکلیف با بدهکاران

2 – تعیین تکلیف با بستانکاران

لازم به ذکر است که مقرر شد موضوع بند الف از تاریخ 97/12/01 اجرا و به بدهکاران ابلاغ گردد.

در همین راستا و پس از تصویب لیست در هیئت مدیره، به عوان شروع فرآیند اجرا، ریاست محترم هیئت مدیره تعاونی نسبت به تسویه حساب بدهی محاسبه شده برای ایشان در نظام جبران، اقدام نمودند.

توضیح: شرح فرآیند تحلیلی برنامه نظام جبران جهت اطلاع اعضای محترم تعاونی به پیوست تقدیم می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *